Snabba leveranser från eget lager, Kompetent support sedan 2007

Vad är PMDD akvarium?

PMDD är växtgödning för akvariets växter. PMDD är billigaste sättet att få gröna växter. Namnet PMDD kommer från "Poor Mans Dosing Drops",  och är samlingsnamnet på de enskilda näringsämnen, N-P-K och micro (även Ca, Mg kan räknas in). Växtnäringen fungerar såklart även till terrarier, paludarier, aquaponics, krukväxter, i växthuset och även på friland så länge som det är växter helt enkelt.


PMDD delas upp i macro och microämnen. Till makroämnena i PMDD räknas N-P-K, det villl säga:
(N) Kväve, som fås ur KNO3.  (P) Fosfat, som finns i KH2PO4. Och (K) Kalium, får ur K2SO4 (även delvist i KNO3 och KH2PO4).

Och så  microämnen- som behövs endast en väldigt liten del av, främst räknas järn (Fe) men även koppar (Cu), mangan (Mn), molybden  (Mo) och zink (Zn) hör till micronäringen.


Man kan dosera PMDD både torrt och ifrån en grundlösning. I större akvarier är det en fördel att dosera torrt direkt ner i akvarievattnet vid vattenbyten tillexempel, medans i små akvarier blir det mera noggrant att göra i ordning en grundlösning och dosera från den, det blir mera precist då det är så små mängder.

De olika beståndsdelarna i PMDD blandas i olika mängder, och macroämnen behövs det mera av än micro (som namnet antyder). Dem ges dessutom olika mycket beroende på vilket ämne det är, men det räknas i slutändan i ppm, Parts Per Million, ibland även milliliter per liter.

Bra att veta om vikt/ppm förhållanden:
1ml torrt KNO3 ger 8,1ppm (N) och 5,1ppm (K) i 100 liter vatten när man doserar torrt direkt i akvariet.
1ml torrt KH2PO4 ger 7,5ppm (P) och 3,1ppm (K) i 100 liter vatten när man doserar torrt direkt i akvariet.
1ml torrt K2SO4 ger 6,5ppm (K) i 100 liter vatten när man doserar torrt direkt i akvariet.
1ml torrt Cacl2 ger 2,6ppm (Ca) i 100 liter vatten när man doserar torrt direkt i akvariet.
1ml torrt MgSO4 ger 1,0ppm (Mg) i 100 liter vatten när man doserar torrt direkt i akvariet.

Sammansättningen av NPK, det vill säga förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium varierar beroende på vilket användningsområde näringen är avsett för, eftersom olika växter kräver olika sammansättningar av NPK så varierar formulan/receptet.

Kväve (N) är viktigt för tillväxt och ger växten en grön och frisk färg. Kväve är det näringsämne som växten behöver mest av och vid brist på kväve kan det bland annat leda till att plantor blir gulbleka och ser svaga och trista ut.

Fosfor (P) främjar rotbildning och därmed också tillväxt, underlättar för växten att bilda nya celler och sätta knoppar. Hämmad tillväxt och blad som faller av tidigt, även mörkgröna blad kan vara ett tecken på fosforbrist (fosfat).

Kalium gynnar växtens fotosyntes samt ökar växtens sockerinnehåll. Långsam tillväxt, gulnande och tynande blad och bladkanter kan vara ett tecken på kaliumbrist.

PerfectAqua of Sweden

Lite grönare sedan 2007