Köp Svenskt! och få, Snabba leveranser / Kompetent support

Hur mycket gas är det kvar i flaskan?

Efter anslutning av gasflaskan till regulatorn slår mätaren ut till cirka 55 bar, plus minus beroende på temperaturen, och sedan händer inte så mycket med visaren, den står stilla i veckor på 55 strecket. Är det normalt, eller är regulatorn trasig? Varför är det så?


Det tryck som syns i regulatorn är det tryck du har i flaskan. Och det tryck som är i flaskan är alltid runt 55bar så länge CO2 gas finns i vätskeform. CO2 gas övergår i vätskeform när trycket når ca 55 bar och således är flaskan nära på full av vätska. Den gas vi plockar ut till akvariet är i gasform och vätskan övergår således till gasform vartefter gas töms ut, därför visar trycket 55bar nästan hela tiden.

När all vätska omvandlats till gas börjar trycket i manometern att sjunka. Det innebär att trycket visar mindre än 55bar endast när en liten del av all den CO2 gas finns kvar, sen sjunker trycket relativt snabbt. I och med detta så fungerar inte manometern på regulatorn likadant som bilens bränslemätare.

Istället säger vikten hur mycket gas som finns kvar i flaskan. Sodastream flaskan innehåller 425gram gas, plus flaskans taravikt (taravikten står på flaskans hölje). För att veta exakt behöver flaskan vägas. Med lite vana kan man känna med handen om det snart är tomt snarare än att titta på manometern. Stora flaskor har samma princip, men väger såklart mera.

Kort sagt, så är det viktigare med vikten än vad manometern visar. Men håll ändå ett öga på manometern, för visar den ett lägre tryck än sist, så är det dags att byta flaskan inom kort.

 

Crew, PerfectAqua