Snabba leveranser från eget lager, Kompetent support sedan 2007

Fem snabba om koldioxid i Akvarium


1.Vad är koldioxid (CO2)?

Korthugget kan man säga att koldioxid består av grundämnet kol (C) och syre (O2). Dessa använder växten för sin tillväxt i det vi kallar fotosyntes.  Där kolet (C) är den viktiga byggstenen hos växterna (ja, allt levande faktiskt) och som växten tar tillvara för att växa. Syret (O2) i sin tur blir en restprodukt när kolet har tagits tillvara av växten och denna avsätts i vattnet till fördel för akvariets djur.

2.Varför CO2 i akvariet?

Kol (C), är den livsnödvändiga byggstenen hos alla växterna. När man tillför CO2 i akvariet så ökar man tillgängligheten av just kol för växten. Det råder ett underskott av kol i ett slutet akvarium jämfört med det i naturen. Så om vi ökar tillgängligheten av kol så ökar också tillväxttakten hos växterna och resultatet blir ett frodigare akvarium, akvaristen lyckas helt enkelt bättre med växterna, och man klarar dessutom dem mera utmanande akvarieväxterna.

3. Är CO2 farligt?

CO2 finns naturligt omkring oss i atmosfären, och CO2 förekommer naturligt även i vattnet, men i akvariet mycket mer begränsat. När koldioxid tillsätts i akvariet så sjunker Ph och halten av koldioxid ökar. För mycket av just koldioxiden kan medföra fiskdöd med symptom av syrebrist, så denna skall tillsättas kontrollerat och i rätt mängd. Så viss försiktighet krävs.

4. När skall CO2 tillsättas?

Som växtakvarist är CO2 en självklarhet, men CO2 kan tillsättas även om du inte primärt är intresserad av växterna då den även sänker Ph i vattnet, något vissa djur kan föredra. Men den mest användbara tillämpningen är ändå för att få frodiga växter, och frodigare växter ger mindre bekymmer med alger och detta kan vara nog så viktigt.

5. Är det nödvändigt med CO2?

Det finns en del väsentliga fördelar utöver ett frodigare akvarium, växterna ”äter” inte bara kol, dem tar även upp ammonium, nitrit och nitrat ur akvariet för sin tillväxt. Detta medför att algerna kan hållas i schack bättre. Vattenbyten för att ta bort överskottet av skadliga ämnen kan minskas, då dessa även tas upp av växterna och ger bättre vatten redan vid relativt små mängder tillsatt CO2.


PerfectAqua

Since 2007