Köp Svenskt! och få, Snabba leveranser / Kompetent support

Maifanitum Mineralboll

  • 19 kr

Maifanitum är en stenart som bildas av vulkanutbrott och är rik på spårämnen, och helt ofarlig för levande organismer. Den har en enastående sammansättning mine


Artikelnummer: 267

Maifanitum är en stenart som bildas av vulkanutbrott och är rik på spårämnen, och helt ofarlig för levande organismer. Den har en enastående sammansättning mineraler med medicinsk  och biologisk aktivitet. Den huvudsakliga sammansättningen i  maifantumsten är oorganiskt. Den innehåller SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO,  MgO, CaO, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, MnO. Den innehåller också spårelement  och sällsynta jordartsmetaller, cirka 58 sorter totalt.


Kort  sammanfattat, detta är till fördel för räkornas skalömsning och välbefinnande. Den främjar biofaunan som räkorna betar på, förbättrar räkornas färger och framförallt ökar räklingarnas överlevnad.